دسته : مصوبات هیات مدیره

پیام تسلیت رئیس و هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در پی شهادت رئیس جمهور محترم و همراهان گرامی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان رئیس و هیات مدیره در پیامی شهادت رئیس جمهور و همراهان ایشان را تسلیت گفتند: متن پیام بدین شرح است:...

01:28

اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۸/بهمن ماه/۱۴۰۲)

درخواست وارده با شماره 44771 مورخ 1402/11/08 بازرسان محترم سازمان مطرح و هیات مدیره با دسترسی بازرسان به سامانه های مجریان، طراحان و ناظران، آزمایشگاه و ژئوتکنیک مشروط به معرفی...

کمتر از یک دقیقه