برگزاری کارگاه آموزش مبحث۱۹ طراحی، محاسبه و اجرا

01:003263

طبق ماده۴ ضوابط حرفه انرژی در ساختمان های مصوبه هیات محترم وزیران و لزوم بهینه سازی مصرف انرژی و مطابق ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کارگاه آموزش مبحث۱۹ طراحی، محاسبه و اجرا مخصوص مهندسان طراح در رشته معماری (حضوری) برگزار می گردد.

لزوم شرکت: طبق مصوبه هیات وزیران ساختمان های جدید الاحداث در سال۱۴۰۲ جهت اخذ پایان کار منوط به رعایت مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان دانسته لذا از کلیه دارندگان صلاحیت طراحی دعوت بعمل می آید.

ضمنا این کارگاه برای تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال قابل استفاده نمی باشد.

حضور کلیه طراحان در رشته معماری الزامی است.

مدت زمان: ۴۰ساعت

ساعت روز تاریخ
۸-۱۷ پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
۸-۱۷ جمعه ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
۸-۱۷ پنجشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
۸-۱۷ جمعه ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
۸-۱۷ پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=38967

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.