قابل توجه مهندسین ناظر استان

کمتر از یک دقیقه374

 به اطلاع مهندسین ناظر استان می رساند ، با توجه به اینکه وفق بخشنامه بکارگیری مجریان و سازندگان ساختمان به شماره ۲۰۸۲۸ / ۴۳۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۲  وزیر وقت راه و شهرسازی ، حضور رئیس کارگاه در کارگاه های ساختمانی بخصوص شرکتهای حقوقی الزامی بوده و متاسفانه در بعضی از کارگاه ها مشاهده گردیده که علیرغم انعقاد قرارداد مجریان مربوطه و یا سرپرستان کارگاه ، بعضاً حضور دائم نداشته و این امر می تواند سبب افت کیفیت ساخت و سازها و پائین آوردن نرخ قراردادهای مجریان گردد.

در همین راستا به مهندسین ناظر و مجریان محترم ابلاغ می شود در صورت مشاهده موضوع ، مراتب را جهت برخورد قانونی به مسئول مجریان و سازمان نظام مهندسی و شهرداریها ، در گزارشات مرحله ای خود منعکس نمایند و در صورت عدم اعلام و انعکاس موضوع مسئولیت حوادث بعدی با ناظر و مجری مربوطه خواهد بود.

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=40869

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.