اطلاعیه

کمتر از 30 ثانیه772

قابل توجه کلیه ناظرین محترم ، مطابق بند ۱۴- ۴- ۳ و ۱۵- ۴- ۷ مبحث دوم مقررات ملی ، ناظرین مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند.

لذا مسئولیت بررسی حضور مجری در ساختمانهایی که دارای مجری ذیصلاح هستند ، متوجه ناظرین محترم میباشد. عدم حضور مجری یا سرپرست کارگاه میبایست توسط ناظر پروژه  به سازمان و مرجع صدور پروانه اعلام گردد. عدم انجام وظیفه ، تخلف حرفه ای محسوب میگردد.

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=36778

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.