قابل توجه شرکت کنندگان کسری نمره آزمون مهر ماه ۱۴۰۲

01:03472

بر اساس بخشنامه ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرکت کنندگان آزمون مهر ۱۴۰۲ که با دریافت نمره ۴۸و ۴۹ الزام به گذراندن دوره های آموزشی شده اند.به اطلاع می رساند که جهت شرکت در دوره آموزشی منجر به دریافت  قبولی پایه ۳ حرفه ای نظام مهندسی به آدرس www.khzceo.ir  پورتال آموزشی و انتخاب دوره های آموزشی منجر به ارتقاء پایه ۳ مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی عمل نمائید.

  • دریافت کنندگان نمره ۴۸ با شرکت در دو دوره آموزشی منجر به ارتقاء پایه ۳ مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی پذیرفته شده آزمون اقدام نمائید.
  • دریافت کنندگان نمره ۴۹ با شرکت در یک دوره آموزشی منجر به ارتقاء پایه ۳ مطابق با رشته و صلاحیت آموزشی پذیرفته شده آزمون اقدام نمائید.

توجه: دوره های HSE ( با کد های ۸۱۸،۸۲۲ و ۷-۸۱۱)  و مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان-صرفه جویی در مصرف انرژی ( با کد های ۵۵۲، ۳۶۴، ۴۵۲ و ۱۳۰)برای جبران کسری نمره قابل قبول نیست.

  • صلاحیت اجراء پس از سپری نمودن دوره آموزشی کسری نمره ملزم به گذراندن دوره های آموزشی ورود به حرفه صلاحیت اجراء (۷۶) ساعت و دوره HSE می باشد.
  • دوره ها بصورت حضوری برگزار می گردد.

واحد آموزش و ترویج  مقررات ملی ساختمان

دستورالعمل کسری نمره

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=38994

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.