قابل توجه متقاضیان محترم دوره های آموزشی
جهت ثبت نام در دوره های آموزشی ، ارتقاء پایه ، صدور و یا تمدید پروانه اشتغال ، از طریق ورود به سامانه آموزش مهندسی در لینک پایین اقدام نمایید .
ضمنا جهت مشاهده آموزش نحوه ثبت نام در دوره ها از طریق لینک آموزش کار با سامانه آموزش مهندسی اقدام نموده و فیلم آموزشی اینکار را مشاهده نمایید.