مناقصه عمومی خدمات بیمه تکمیلی درمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

کمتر از 30 ثانیه77

با عنایت به دستور استاندار محترم مبنی بر تعطیلی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ بدلیل گرمای شدید ، مهلت دریافت پیشنهاد قیمت مناقصه خدمات بیمه تکمیلی درمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌خوزستان ، تا روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ساعت ۱۰ تمدید گردید . ضمنا بازگشایی پاکات همانروز ( روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ) ساعت ۱۱ می باشد .

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=41096

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.