مناقصات سازمان

دعوتنامه فراخوان مناقصه عمومی ساخت و اجرای اسکلت فلزی سالن های ورزشی و آمفی تئاتر ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فنداسیون ساختمان دفتر نمایندگی دزفول

سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه

سازمان نظام مهندسی

اطلاعیه

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید لوله داربست و متعلقات

سازمان نظام مهندسی

دعوتنامه فراخوان مناقصه عمومی اجرای  فنداسیون ساختمان دفتر نمایندگی دزفول

سازمان نظام مهندسی

دعوتنامه فراخوان مناقصه عمومی  اجرای بخشی از عملیات ساختمانی ( سفت کاری )

سازمان نظام مهندسی

آگهی فراخوان شناسایی فروشندگان کالا و خدمات

سازمان نظام مهندسی

آگهی مناقصه خرید بلوک اتوکلاو شده سبک ( هبلکس یا مشابه )

سازمان نظام مهندسی

دعوتنامه فراخوان مناقصه عمومی اجرای سنگ کاری، بتن مگر و خاکریزی و آماده سازی پروژه احداث ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان دزفول

سازمان نظام مهندسی

فراخوان مناقصه اجرای اسکلت فلزی سالن های ورزشی و آمفی تئاتر ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

سازمان نظام مهندسی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی تکمیل ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان (نوبت دوم)

سازمان نظام مهندسی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی عملیات اجرایی تکمیل ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان


دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.