قابل توجه دفاتر طراحی و مهندسان طراح

01:33399

به اطلاع می رساند با توجه به بروزرسانی صورت گرفته و به جهت انجام فرآیند مکانیزه جدید موارد زیر را مد نظر قرار دهید:
– ثبت نقشه در شهر اهواز منطقه دو صرفا از طریق نرم افزار شهرداری قابل انجام خواهد بود و پس از دریافت اطلاعات از سوی شهرداری امکان ادامه فرآیند در نظام مهندسی وجود خواهد داشت.
– در سایر مناطق شهر اهواز ثبت کد شهرسازی مطابق کدینگ شهرداری اهواز الزامی می باشد.
– نقشه ها می بایست پس از بارگذاری دفتر طراحی بصورت الکترونیک تصویر و pdf آن به امضا مهندس طراح برسد.
– پس از امضا نقشه توسط طراح کنترل کننده می بایست نقشه ها را امضا الکترونیک و تایید نمایید.
– نقشه در منطقه دو شهر اهواز پس از انجام روال فوق بصورت وب سرویس در اختیار نرم افزار شهرداری جهت انجام کنترل های مختلف قرار می گیرد و در سایر مناطق و شهرها به روال گذشته خواهد بود.
– به نقشه ای که فرآیند بارگذاری و امضا همه نقشه های آن انجام نشده باشد معرفی نامه و تاییدیه داده نخواهد شد.
– جهت آشنایی و مشاهده فرآیند مطابق فیلم های ذیل عمل شود.

 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=40891

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.