سازمان نظام مهندسی

فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت در گروه های تخصصی

02:28144۰

هیات اجرایی انتخابات هیات رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در دوره هشتم طی فراخوانی از مهندسان حایز شرایط برای عضویت در این گروه ها دعوت به ثبت نام می نماید.

بدینوسیله به استناد ماده ۱۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۷۷ ، ۷۸ و ۷۹ آیین نامه اجرایی آن، از کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار پایه یک  با حداقل دو سال سابقه و دارای سایر شرایط مندرج در نظام نامه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها(به پیوست) در رشته های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک، دعوت به عمل می آید جهت ثبت نام در هشتمین دوره انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان اقدام نمایند.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل با همراه داشتن مدارک ذیل از تاریخ ۲۵/دی ماه/۱۴۰۰ لغایت ۰۶/ بهمن ماه/۱۴۰۰ در ساعات اداری به روابط عمومی سازمان مراجعه نمایند.

بدیهی است به درخواست های ناقص یا درخواست هایی که پس از اتمام مدت ثبت ارائه گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لازم بذکر است با عنایت به دستورالعمل اجرایی بند ۵ از ماده ۲ مکرر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(اصلاحی ۱۳۹۴)، هیئت رئیسه گروه های تخصصی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها مشمول بحث تعارض منافع بوده و می بایست از پذیرش هرگونه فعالیت ناشی از پروانه اشتغال بکار خود، خودداری نمایند.

مدارک مورد نیاز:

ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس دار

ارائه اصل و تصویر کارت ملی

تسلیم دو قطعه عکس ۴*۳ جدید

ارائه اصل و تصویر کارت عضویت معتبر نظام مهندسی ساختمان (یا دریافت گواهی تمدید عضویت از سازمان نظام

استان در صورت انقضای تاریخ عضویت مندرج در کارت، جهت ارائه به کارگروه سنجش)

تکمیل فرم ۱ به شرح پیوست و درخواست شرکت در انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی سازمان استان

و تسلیم آن به هیأت اجرایی (مستقر در روابط عمومی سازمان)

تکمیل فرم ۲ ( به شرح پیوست) مربوط به سوابق فعالیت

ارائه اصل و تصویر مصدق پروانه معتبر اشتغال به کار مهندسی پایه یک (پشت و رو)

ارائه اصل و تصویر مدرک/مدارک تحصیلی دانشگاهی

اظهار نظر شورای انتظامی (دال بر حسن شهرت شغلی موضوع بند الف-۱ ماده ۵۹)

گواهی دال بر صلاحیت حرفه ای (موضوع بند پ-۲ ماده۵۹  آئین نامه اجرایی قانون)

گواهی عدم سوء پیشینه (موضوع بند ۴ ماده ۱۱ قانون)

گواهی عدم اعتیاد (موضوع بند ۲ ماده ۱۱ قانون)

گواهی شرکت در سه دوره آموزشی وزارت راه و شهرسازی

 

فرم شماره یک

فرم شماره دو

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=31564

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.