دعوتنامه فراخوان مناقصه عمومی ساخت و اجرای اسکلت فلزی سالن های ورزشی و آمفی تئاتر ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان

01:00684۰

نظر به اینکه ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان قصد دارد ، ساخت و اجرای اسکلت فلزی سالن های ورزشی و آمفی تئاتر ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان  در   اهواز   را بصورت مناقصه واگذار نماید، لذا از کلیه اشخاصی که برای اجرای موضوع مناقصه دارای توان فنی و اجرایی لازم می باشند (افراد حقوقی و یا حقیقی دارای جواز تاسیس ویا پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و یا سایر مراجع ذی صلاح جهت ساخت انواع اسکلت فلزی، دارای کارگاه مناسب و مجهز ساخت سازه فلزی) ، دعوت بعمل می آید تا جهت خرید و تهیه اسناد مناقصه، تکمیل و تحویل مدارک در قبال اخذ رسید از امور اداری این سازمان اقدام نمایند.

توضیح اینکه به پیشنهادات ناقص، مبهم و یا مشروط که به هر نحو مطابق تاریخ های ذکر شده نباشد و یا پس از مقرر ارسال گردند، هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

توان فنی و اجرایی شرکت کنندگان توسط کارفرما ارزیابی شده و این سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات تحویلی دارای اختیار تام و کامل بوده و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

فراخوان مناقصه عمومی 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=33073

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

شما باید وارد شده برای ارسال نظر.