برگزاری دوره های سه ماهه تابستان به صورت غیر حضوری با توجه به افزایش دما

کمتر از یک دقیقه74

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان پیرو مکاتبه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان با مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان خوزستان جهت برگزاری دوره های آموزشی  به صورت غیر حضوری  با توجه به افزایش دمای هوا در سه ماهه تابستان و به منظور ایجاد رفاه  برای مهندسان شرکت کننده در این  دوره ها ، پاسخ مدیر کل محترم راه و شهر سازی استان خوزستان  در پاسخ به نامه فوق به این شرح است

 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=41128

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.