اهم مصوبات جلسه مورخ (۲۴/اردیبهشت ماه/۱۴۰۲)

01:14895

در خصوص اتمام قرارداد سفت کاری ساختمان کوی پیروزی ، با اکثریت آراء با خاتمه پیمان با پیمانکار پروژه موافقت بعمل آمد.

بند ۵ دستور کار در خصوص موضوع استحکام بناء نامه شماره ۴۸۰۶۶/ش م شورای مرکزی مطرح، با توجه به گزارش کارگروه مقرر گردید:

نامه ارسالی از سوی رئیس سازمان کشور به شماره فوق و پیوست آن جهت رعایت مفاد آن به کلیه دفاتر نمایندگی و اعضای نظام مهندسی استان (کارتابل مهندسی) ابلاغ و اطلاع رسانی شود.

صلاحیت یا عدم صلاحیت کارشناسان ماده ۲۷ در خصوص تائید استحکام بناء برای گروههای مختلف ساختمانی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور استعلام گردد.

مراتب به نحو مقتضی به مراجع درخواست کننده از جمله شهرداری های استان، اداره کل بهزیستی، ورزش و جوانان و…. اطلاع رسانی شود.

تا زمان اخذ جوابیه استعلام از شورای مرکزی به کارشناسان ماده ۲۷ ابلاغ شود تا اطلاع ثانوی هیچگونه گواهی مرتبط با استحکام بناء صادر ننمایند.

نامه شماره ۵۳۳۳ مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ دفتر نمایندگی شهرستان باوی در خصوص تقاضای تخفیف تعرفه خدمات مهندسی مطرح و هیات مدیره تا ۵۰% تخفیف در شهرستان باوی موافقت نمود.

نامه شماره ۲۵۴۴ مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ دفتر نمایندگی شهرستان مسجدسلیمان در خصوص تخفیف تعرفه خدمات مهندسی در شهرهای اقماری (اندیکا، گل گیر و…..) تا ۵۰% تخفیف درشهرهای فوق نسبت به  مسجدسلیمان موافقت نمود، ضمناً تعرفه خدمات مهندسی شهر مسجدسلیمان ۸۰% تعرفه اهواز خواهد بود.

 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=35182

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.