اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۹/مهر ماه/۱۴۰۲)

02:00533

با توجه به کمبود مهندسان دارای پروانه اشتغال بعنوان سرپرست کارگاههای ساختمانی و با عنایت به افزایش روزافزون تعداد مهندسان بدون پروانه اشتغال عضو ساختماندر رشته های عمران و معماری جویای کار در سطح استان، در راستای اشتغال زایی و بکارگیری این اعضاء در کارگاههای ساختمانی بعنوان سرپرست تمام وقت با (اولویت مهندسان دارای پروانه اشتغال) در کارگاهها، پیشنهاد می شود که مهندسان فاقد پروانه اشتغال عضو سازمان نسبت به گذراندن دورهای آموزشی اجراء طبق سرفصل های تعیین شده دفتر مقررات ملی ساختمانی اقدام نموده لیست آنها در اختیار مجریان ذیصلاح در سطح استان جهت بکارگیری در کارگاههای ساختمانهای در دست اجراء منتشر شود. این مصوبه جهت ارائه و طرح در هیات چهار نفره استان به اداره کل راه و شهرسازی منعکس گردد.

در خصوص درخواست مدیر خدمات مهندسی مبنی بر تعیین ناظران ۵۵ بلوک مسکن ملی شهرستان اندیمشک، هیات مدیره به جهت تسریع در پروژه های  ملی مسکن حسب درخواست دستگاههای مختلف مانند بنیاد مسکن، برای تعداد کار و تعیین ناظر و طراح و آزمایشگاه (کلاً واجد شرایط باشند) حسب شرایط به هیات رئیسه تفویض اختیار نمود تا اقدام لازم را بعمل آورد.

در خصوص  موضوع برگزاری سمینار آموزشی تخصصی شهرسازی هیات مدیره با برگزاری سمینار و دوره آموزشی شهرسازی با دعوت از مسئولین مرتبط و شهرداران و معاونان فنی آنان به مدت دو روز در شهر اهواز یا آبادان موافقت و در خصوص برنامه و هزینه های سمینار، هیات مدیره به هیات رئیسه به همراه خزانه دار سازمان تفویض اختیار نمود اقدام لازم را بعمل آورند.

بند ۴ دستور کار در خصوص ساختمان کوی پیروزی، با توجه به مصوبه جلسه قبلی هیات مدیره و صورتجلسه شماره ۲۶۶۸۳ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۲ کمیسیون معاملات و استعلامات بعمل آمده از کارخانه های یکتای زاینده رود – آجر نمای نسوز ادیب گستر سپاهان و شرکت آجر نسوز فخاری نیا و قیمت یابی های انجام گرفته شده با برنده شدن شرکت آجر نمای نسوز ادیب گستر سپاهان با مبلغ ۸.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشت میلیارد و هفتصد و بیست میلیون ریال) موافقت نمود.

 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=36706

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.