اهم مصوبات جلسه فوق العاده مورخ (۷/آبان ماه/۱۴۰۲)

کمتر از یک دقیقه513

در ابتدای جلسه از اعضای تیم فوتسال تقدیر بعمل آمد.

هیات مدیره در خصوص برگزاری مجمع عادی تا پایان آذر ماه به هیات رئیسه و خزانه دار تفویض اختیار نمود.

در خصوص کوی پیروزی، مبنی بر برگزاری مناقصه عمومی خرید تجهیزات آتش نشانی فروشگاه تاسیساتی اعتماد با کمترین مبلغ به ارزش هفت میلیارد و دو میلیون و پانصد و شصت هزار ریال وفق مصوبه کمیسیون معاملات مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت .

در خصوص درخواست کمیسیون تخصصی شهرسازی  مقرر گردید مصوبه پنجمین جلسه سال ۱۴۰۱ هیات چهار نفره استان خوزستان جهت تمدید تا پایان سال ۱۴۰۳ با نظر موافق به هیات چهار نفره ارسال گردد و در خصوص تعداد کار برای کارهای زیر ۲۰۰۰ مترمربع تعداد کار به نسبت متراژ (نسبت به ۲۰۰۰ مترمربع) محاسبه گردد.

 

لینک کوتاه
https://nezam-khz.ir/?p=36709

دیدگاه ها بسته شده اند.

دیدگاه ها بسته شده اند.